Forebyggelse

Forebyggelse af brand og eksplosion gennem en tidlig og sikker detektering af gnister og andre tændkilder.

Forebyggelse 

EU har udgivet et direktiv (ATEX)  indeholdende minimumforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære. Arbejdsgiveren skal være i besiddelse af en vurdering af de risici for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed der findes på arbejdsstedet. Arbejdsgiveren skal udarbejde et eksplosionssikringsdokument eller en række dokumenter som opfylder direktivets minimumsforskrifter. På baggrund af eksplosionssikringsdokumentet udføres de nødvendige installationer.

Nederst vises nogle af de komponenter der anvendes i forbindelse med forebyggelse.

 

Produkter

Gnistslukning

Produktbeskrivelse

Brandfugning/isolering

 

Produktbeskrivelse

Trykforøgeranlæg 500 L 

Produktbeskrivelse