Plastindustri - Safevent

Plastindustri

Bearbejdning af plastmaterialer består ofte af en kæde af processer, hvor materiale opvarmes, transporteres, støbes, bukkes og bearbejdes. Plastprodukter indeholder brændbare stoffer, ligesom mange af bearbejdningsprocesserne medfører opbygning af eksplosionsfarlige koncentrationer støv. Flere af processener kan indebære en risiko for udvikling af brand eller eksplosion i udsugningsanlæg, filtre, bukkemaskiner m.m.

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold

De lovmæssige krav er beskrevet i:

  • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
  • Bygningsreglementet

En udeladelse af at gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse af de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Vi tilbyder

Safevent tilbyder sikring, der imødekommer lovgivningsmæssige krav og direktiver, gennem en række brand- og eksplosionsforebyggende og -begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af brande og eksplosioner.

Typiske produktionsanlæg og maskiner vi sikrer mod brand og eksplosioner i gummiindustrien udgør:

  • Filtre og udsugning
  • CNC fræsere
  • Laserskærere
  • Transportbånd og elevatorer
  • Siloer
  • Blandeanlæg

Principskitse

Vi anvender cookies til at skabe bedre brugeroplevelser, tilpasse indhold og indsamle statistik om brugertrafik. Fortsætter du med, at bruge hjemmesiden, uden at ændre dine indstillinger, går vi ud fra, at du accepterer at modtage alle cookies fra www.safevent.dk.