Ring til os på tel.: +45 72 28 73 70

Eksplosionsundertrykkelse

Befugtning

IR Kameraer

Eksplosionsmembraner

Aflast skadeomfanget

Eksplosionsmembranerne aflaster beholdere og kanaler i tilfælde af en støveksplosion. Dette begrænser skader og forøger resten af anlæggets levetid væsentligt.

Aflast Jeres udgifter

Eksplosionsmembraner leveres størrelsesmæssigt nøjagtigt efter behov. Dette betyder, at alle anlæg kan aflastes uanset nuværende konstruktion, og det nedsætter udgifterne ved etablering væsentligt.

Aflast skader på medarbejdere og materiel

Membranerne kontrollerer og bestemmer eksplosionens retning og kan aflede trykbølgen til sikre områder. På denne måde begrænses skader på personer og materiel væsentligt.

Aflast produktionstabet

Har der været en eksplosion i en kanal eller beholder, skal membranen udskiftes. Monteringen er let tilgængelig og kan etableres hurtigt efter uheld, hvilket minimerer ventetiden og dermed produktionstabet.

Tilbageslagsklapper = kontraklapper

På materialesiden indsættes en tilbageslagsklap, der kan holde til et reduceret tryk på 1,4 - 2,2 bar, alt efter størrelse. Klappen holdes under normal drift åben ved hjælp af luftstrømmen. Ved en eksplosion eller forpufning i anlægget lukkes klappen af trykbølgen og begrænser eksplosionens udviklingsområde.

Eksplosionspotter

Eksplosionspotter anvendes til at retningsbestemme eller vende en eventuel eksplosion i en rørledning. Eksplosionspotten er fremstillet med taggennemføring, hvorved eksplosionen ledes ud i det fri.

Brandspjæld

Vi har flere typer brandspjæld til indbygning i væg eller loft. De indsættes, hvor man har brug for en BS60 brandadskillelse. Brandspjældene sikrer fri gennemgang i spjældet og er derfor velegnet til materialetransport.

Ventex ventil

Ventex-ventilen er trykprøvet til maks. 10 bar og indsættes på renluftsiden. Aktiveringen kan foregå mekanisk eller elektronisk. Fås også som dobbeltvirkende, så eksplosioner fra begge sider kan blokeres.

Skydespjæld

De hurtigtvirkende skydespjæld indsættes oftest på materialesiden. Skydespjældet lukker på få millisekunder og sikrer - ved normaldrift - fuld gennemgang.

Produktaflejringer er dermed helt udelukket. Aflast udgifterne til montage
Membranerne kan valseformes efter behov og er derfor velegnede til montage på cylindriske anlæg. Denne egenskab minimerer jeres udgift væsentligt.

Rotorsluser

Safe-Vent leverer eksplosions- og flammegennemslagssikre rotorsluser. I vort program er der rotorsluser til mange forskellige applikationer. Vore sluser udmærker vedvarende under-/overtryk op til 2 bar. De udføres med mange forskellige varianter af rotortyper og -blade.