Safevent sikrer din produktions tørreprocesser mod brand og eksplosion - Safevent

Tørreprocesser

Med tørring menes separation af flygtige væsker fra faste materialer ved fordampning af væsken og efterfølgende fjernelse af dampene. Fjernelse af vand i centrifuger, presser og lignende går under betegnelsen mekanisk afvanding og er derfor ikke tørreprocesser. 

Tørringen kan ske gennem forskellige former for tørreanlæg og tørreprocessen sker normalt ved indblæsning af luft gennem materialet. Luften kan være opvarmet og tørreren kan være forsynet med et varme genindvindingsanlæg. Inden luften ledes ud i det fri kan det passere et støvfilter. Tørreprocessen vil ofte udvikle en del støv - særligt omkring filtre vil der findes en stor støvkoncentration. Støvkoncentrationer kan være meget eksplosive hvis de tilføres tændkilder i form af gnister, gløder eller ild, som derved kan udløse en eksplosion. 

Til forebyggelse af eksplosionsfare bør tørrere, hvor der opbygges store støvkoncentration, forsynes med gnistdetektorer, slukkeautomatikker og under nogle omstændigheder eksplosionsmembraner

Korntørringsanlæg medfører ikke opbygning af støvkoncentration, men korn, der af en eller anden grund, sidder fast i tørreren kan blive antændt af varmen og starte en brand i tørreren. Derfor bør korntørrer-anlæg forsynes med detektorer, der virker ved infrarød belysning. Disse vil straks efter detektering af tændkilder initere automatiske brandslukningsmekanismer, standse processen, samt igangsætte en alarm inden en brand når at udvikle sig. 

Vi anvender cookies til at skabe bedre brugeroplevelser, tilpasse indhold og indsamle statistik om brugertrafik. Fortsætter du med, at bruge hjemmesiden, uden at ændre dine indstillinger, går vi ud fra, at du accepterer at modtage alle cookies fra www.safevent.dk.