Gnistdetekterings- og Slukningsanlæg til brand- og eksplosionsforebyggelse - Safevent
GNISTDETEKTERINGS- OG SLUKNINGSANLÆG
Vores Gnistdetekterings- og Slukningsanlægget er designet til at detektering og slukning af gnister, som kan fungere som tændkilder for en brand eller eksplosion, hvis de tillades passage gennem ventilations- eller transportsystemer mod materialebearbejdningsudstyr eller lagre.
Én gnist, der tillades adgang til en støvsamler, som håndtere brændbart støv, er nok til at udløse en støveksplosion og glødende materiale, der transporteres ind i et opbevaringslager eller silo kan starte en rasende brand. I stedet for at forsøge at begrænse og håndtere brande og eksplosioner, er formålet med vores Gnistdetekterings- og Slukningsanlæg er at gribe tidligt ind ved at detektere og slukke tændkilder inden de udvikler sig.
Vores Gnistslukning- og Slukningsanlæg består af; Gnistdetektorer, en kontrolenhed, et alarmmodul og valgfri slukkeautomatikker, trykforøgeranlæg og kontrolpanel.
MINIMÉR BRAND- OG EKSPLOSIONSRISICI
Gennem anvendelse af gnistdetektorer søger Gnistdetekterings- og Slukningsanlægget efter partikler med høje temperaturer. Den største effekt opnås, når detektorerne monteres i mørke områder, som lukkede kanaler, rør eller anlæg. Imidlertid tilbyder vi også ’daylight’ detektorer, der fungerer i dagslys eller elektrisk belysning. Når en gnist eller anden tændkilde detekteres har Gnistdetekterings- og Slukningsanlægget flere muligheder for hvordan antændingsrisikoen skal håndteres:
1. Aktivering af slukkende vandsprøjtende dyser, placeret på et nøje udregnet punkt i strømretningen.
2. Aktivering af automatisk driftstop af processen, for at ende tilføringen af brændbart materiale.
3. Signalere andre kontrolenheders shut-off ventiler.
Gnistdetekterings- og Slukningsanlægget opererer i en kontinuerlig automatisk tilstand, hvor alle dets kritiske kredsløb er programmeret til straks at slå alarm i tilfælde af funktionsfejl.
GNISTDETEKTERING
Gnistdetekterings- og Slukningsanlægget anvender yderst præcise type SDN eller SDD gnistdetektorer til registrering af gnister, gløder og flammer. Et elektrisk signal, genereret af sensorerne, aktiverer en kontrolenhed, der igangsætter de udvalgte modforanstaltninger for hurtig og effektiv eliminering af de potentielt farlige partikler og dermed forhindre eksplosioner eller brande. Produktionsprocesser fortsætter uforstyrret mens vores Gnistdetekterings- og Slukningsanlæg kører.
sample74
GNISTDETEKTOR
PRAKTISK OG BEKVEM INSTALLERING
sample74
NEM OG PRAKTISK INSTALLATION AF GNISTDETEKTORER
SDN eller SDD gnistdetektorer kan nemt installeres på rør eller kanalers yderside ved brug af en adapter. Adapteren består af et safirglasvindue hvorigennem gnistdetektorerne kan observere processen og forbipasserende materiale. Vi anbefaler en valgfri luftrenset adapter til monitorering i særligt støvtætte miljøer.
SDN ’NIGHT LIGHT’ GNISTDETEKTOREN
Gnistdetektoren, Type SDN, er designet til anvendelse i totalt mørke, hvor dens høje følsomhed tillader den, at registrerer infrarødt lys – selv gennem tætte materialekoncentrationer. Denne robuste gnistdetektor er skabt af et enkelt solidt stykke metal og kan operere i temperaturintervallet mellem -40°C (-104°F) +70°C (+158°F). Temperaturintervallet kan udvides ved brug af valgfri optiske glasfiberkabler på enten en eller to meter (3 eller 6 fod)
sample74
SDN SPARK DETECTOR
Til gnistdetektering i mørke
SDD ‘DAYLIGHT’ GNISTDETEKTOREN
sample74
SDD GNISTDETEKTOR
Til gnistdetektering i dagslys
Gnistdetektoren, type SDD, er designet til anvendelse i områder oplyst af dagslys eller elektrisk lys. Denne detektor har samme robuste konstruktion som SDN gnistdetektoren, hvilket tillader den at modstå temperaturerintervaller mellem -40°C (-104°F) +70°C (+158°F). Dette interval kan udvides ved brug af valgfri optiske glasfiberkabler på en eller to meter (3 eller 6 fod).
KONTROLENHEDEN: DC1
DC1, fungerer som en decentraliseret kontrolenhed designet til feltinstallation i risikobetonede støvmiljøer. Hver DC1 kan styre og overvåge fire gnistdetektorer samt to slukkeautomatikker. DC1 kan endvidere monitorere en installation eller to uafhængige installation og har to alarmstadier:
• Stadie 1 på hver system aktuator
• Stadie 2 på en brugerdefineret grænse.
sample74
DC1 KONTROLENHED
sample74
DC1, KONTROLENHEDER
Hvis flere systemer tilsluttes samme proces, kan de individuelle DC1 kontrolenheder tilkobles til et kontrolpanel via en kabelforbindelse (CAN-bus). Sådan et system kan inkorporere op til 34 DC1 kontrolenheder.
KONTROLPANEL
Kontrolpanelet giver et centraliseret overblik over alle systemkomponenterne. Kontrolpanelerne er en touchscreensløsning med et enkelt og selvforklarende brugerinterface. Panelerne er tilgængelige i to størrelser og farver. Denne valgfri løsning er i stand til at overvåge 34 uafhængige Gnistdetekterings- og Slukningsanlæg.
sample74
KONTROLPANEL
Overvåg op til 34 uafhængige Gnistdetekterings- og Slukningsanlæg samtidig
TRYKFORØGERANLÆG
sample74
TRYKFORØGERANLÆG
I tilfælde af hyppigt og gentagende forekomster af gnistdetekter, iværksætter DC1 kontrolenheden en nedlukning af produktionsprocessen, for at hindre genereringen og spredning af gnister, gløder og flammer. Når gnister detekteres, advares betjeningspersonalet med en lokal alarm bestående af horn og blinkende lys.
Trykforøger består af en pumpe, en vandbeholder, en motorkontrol, en trykafbryder og en flow sensor. Dette gør systemet i stand til at leverer en konstant tilførsel af 100psig (7 Barg) presset vand, der er nødvendig for effektiv slukning.
SLUKKEAUTOMATIK
Slukkeautomatikkerne, SA1 – 4, er konstrueret af 5 dele: en dyse, en elektromagnet, en magnetspoleventil med højhastigheds åbningsteknologi, en stopventil og et filter. Slukkeautomatikkernes operationstryk er mellem 5 og 10 bar. Dette sikrer dannelse af en tæt vandbarriere, der effektivt slukker gnister. Konstruktionen af slukkeautomatikkerne sikrer at de kan monteres på ethvert rør eller kanal – uanset dimensioner og form. Inkluderet til slukkeautomatikkerne er nemt monterbar adapter.
sample74
SLUKKEAUTOMATIK, SA3
FULDT AUTOMATISK
Gnistdetekterings- og Slukningsanlægget er fuldt automatisk og forstyrrer ikke produktionen.
AUTOMATISK TESTNING
DC1 kontrolenheden tester automatisk; Gnistdetektor funktionalitet, batterispænding på indbyggede backup batterier, forbindelse til tilvalgs vandspraysdyser, funktionalitet på tilvalgte trace-heating (frostbeskyttelse til slukkeautomatikkerne). Hertil kan drift betjeningspersonalet på ethvert tidspunkt udføre manuelle tests for at verificere systemets status.
MANUEL TESTNING
Gennem ét tryk på en DC1 kontrolenhed, kan manuelle tests udføres. De manuelle tests udfører de samme tests som de automatiske tests, men udfører yderligere tests, der verificerer tilstedeværelsen af vand, når vanddyserne udløses af systemet. Manuel testning anvendes ved opstart af anlægget for at verificere dets korrekte opsætning og for træning af betjeningspersonale.
ALARMER
Alarmering foregår ved brug af lokalt installerede horn og blinkende lys, der udløses når gnister detekteres og slukkes. Alarmer stoppes manuelt på DC1 kontrolenheden. Gnistdetekterings- og Slukningsanlægget kan operere med tre alarmstadier, der kan tilpasses efter ønske.
GALLERI
DOWNLOADS
MONTAGE- OG DRIFTVEDLEDNINGSMANUAL

MONTAGE OG DRIFTSVEJLEDNING

HOW TO CONNECT

HOW TO CONNECT

KONTAKT OS
Klik på ét af nedenstående ikoner for at høre nærmere om hvordan vores løsning bedst kan hjælpe din virksomhed med forebyggelse af eksplosion og brand.

RING

MAIL

Vi anvender cookies til at skabe bedre brugeroplevelser, tilpasse indhold og indsamle statistik om brugertrafik. Fortsætter du med, at bruge hjemmesiden, uden at ændre dine indstillinger, går vi ud fra, at du accepterer at modtage alle cookies fra www.safevent.dk.