Kemisk industri

 

Generelt

Den kemiske industri udvikler, forsker, fremstiller en lang række stoffer, som gennem kemiske processor omdannes til kemiske produkter. Nogle af de produktions processer kan medføre opbygning af brand- og eksplosionsfarlige koncentrationer af dampe eller støv i maskiner/produktionen og faciliteterne. 

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold
De lovmæssige krav er beskrevet i:

  • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
  • Bygningsreglementet

En udeladelse af at gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse at de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Processer
Sikring skal gennemføres som en række forebyggende og begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af en brand/eksplosion.

Processer
Sikring skal gennemføres som en række forebyggende og begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af en brand/eksplosion.

Nedenfor er der link til eksempler på, hvorledes en række typiske produktionsanlæg/maskiner i den kemiske industri kan sikres mod brand/eksplosion:

  • Udsugninganlæg
  • filtre

Principskitse: