Gummi-industri

 Generelt
Bearbejdning ad gummiprodukter består ofte af en kæde af processer, hvor materiale opvarmes/smeltes, blandes, transporteres, støbes/valses, vulkaniseres og bearbejdes m.m.. Gummiprodukter indeholder brændbare stoffer som kønrøg, olie og svovl, og bearbejdningsprocesserne kan medføre opbygning af eksplosionsfarlige koncentrationer af støv. Flere af  processener kan indebære en risiko for udvikling af brand eller eksplosion i udsugningsanlæg, filtre, bukkemaskiner m.m.

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold
De lovmæssige krav er beskrevet i:

  • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
  • Bygningsreglementet

En udeladelse af at gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse at de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Processer
Sikring skal gennemføres som en række forebyggende og begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af en brand/eksplosion.

En række typiske produktionsanlæg/maskiner i gummi-industrien kan sikres mod brand/eksplosion:

  • filtre, udsugning
  • CNC fræsere
  • blandeanlæg
  • vulkaniseringsmaskine

Principskitse: