service

Service og eftersyn af produkter.


Safe-vent tilbyder serviceaftaler på alle leverede løsninger/produkter. Vi anbefaler at alle anlæg serviceres 1. gang om året. Serviceeftersynet omfatter afmontering, rengøring, og test af sensorer.  Rengøring/kontrol af dyser. Tømning, test og genfyldning af trykforøgeranlæg.  Evt. software opdatering af styringscentraler, kontrol af back-up batterier. Komplet test af systemet.   

Kunderådgivning

Rådgivning om forebyggelse, begrænsning og bekæmpelse af eksplosion/brand i produktionsprocessen. Rådgivningen kan omfatte en analyse af den enkelte virksomheds særlige forhold. Safe-Vent kommer gerne ud på din virksomhed. 


Rådgivning om Atex (Atmosphere Explosive) 

Safe-Vent kan rådgive om Atex, lovmæssige krav og forsikringsforhold.

 

Kurser

Safe-Vent gennemfører kundespecifikke kurser i:

  • Atex

  • Projektstyring og brandorganisation

  • Kurser i betjening og vedligeholdelse, herunder test og simulering.