Ring til os på tel.: +45 72 28 73 70

IR Kameraer

IR Kameraer

Fuldautomatisk termisk overvågning i døgndrift.

Din sikkerhed for at opdage en brand i opløbet før den udvikler sig til en katastrofe.

------------------

Her indsættes der et "skærmbillede"

----------------------

Anvendelsesformål:

 • Affaldsdeponier
 • Brændselsdepoter
 • Større el-anlæg
 • Korn- og foderstoflagre
 • Kritiske industriprocesser
 • Automatisk bygningsmosaik (bilmonteret)

Funktioner i Basic version:

ThermalMonitor systemet programmeres via et simpelt opsætningsprogram af en installatør eller bruger til at overvåge op til 50 scener/positioner. De termiske billeder danner en mosaik af arealet.
Når opsætningen er gennemført, overvåger systemet automatisk de definerede arealer og giver alarm, hvis de indstillede grænseværdier overskrides. Der kan i systemet opsættes 2 alarmniveauer.
Alarmer kan overføres via GSM, relæudgange eller en FTP server.

Funktioner i Advanced versionen:

I advanced versionen af ThermalMonitor er der følgende ekstra funktioner:

 1. Afmaskning af arealer, hvor der ikke skal overvåges
 2. Automatisk tilpasning i forhold til omgivelsestemoperaturen
 3. Alarmering ved hjælp af en trendanalyse
 4. Individuelle alarmindstillinger pr. scene

-------------------

Her indsættes et eller flere billeder af kameraet

--------------------

Systemet består af:

 • FLIR A320termisk kamera
 • Termostateret kamerahus med germanium vindue
 • Pan/tilt system
 • PS med interfaces
 • ThermalMonitor software
 • Optioner
  • digital I/O
  • GSM modem
  • Save alarm on FTP server