Ring til os på tel.: +45 72 28 73 70

Gnistslukning (United States Patent No.: US 7,843,352 B2)

Minimer omfanget af Jeres uheld

Et BS&B/SparkEx gnistslukningsanlæg genkender og eliminerer gnister og gløder
effektivt. Dermed forebygges der effektivt mod eksplosioner og brande i produktionslinien. Undgå alvorlige personskader, produktionstab, tab påindtjening samt skader på materiel og bygninger.

Minimer omfanget af Jeres skader

Der etableres en intern og alarmering.Dette giver en hurtig og effektiv håndtering af alarmer og fejlmeldinger i produktionslinien. Ved en præcis og målrettet indsats minimeres
omfanget af skader væsentligt.

Minimer Jeres omkostninger

Den fleksible modulopbygning i systemet gør det nemt at udvide i takt med, at virksomheden ekspanderer. Den minimerer den aktuelle udgift ved at kunne tilpasses nøjagtigt til det nuværende behov.

Minimer potentielle tændkilder

Den nye teknologi sikrer en rapportering over afvigelser i produktionen og lokaliserer potentielle tændkilder tidligt i forløbet, således at mindre fejl og unøjagtigheder ikke fører til en større skade i virksomheden.

Minimer risikoen for nedbrud

For hver produktionslinie etableres der selvstændigt fungerende moduler, der uanset strømsvigt, kabelbrud og lign. sikrer både brandslukning og overvågning. Kort sagt - kontinuerlig og sikker overvågning af hele produktionslinien hele døgnet.

Monteringsfordele og optimal driftsøkonomi

Udstyret monteres på stedet. Systemets detektorer, kontrolenhed, alarmmodul og eventuelle slukkeautomatikker monteres direkte på anvendelsesstedet. Det er derfor ikke forbundet med store etableringsudgifter til føring af kabler mellem detektorer og fjernstyrede kontrolenheder. Fjernstyret overvågning kan etableres via en touchskærm, der tilsluttes ved hjælp af et enkelt tolederkabel til hvert gnistslukningssystem. På denne fleksible og omkostningsbesparende måde kan man overvåge helt op til 34 systemer.
SDN- og SDD-detektorerne installeres let uden på røret eller kanalen ved hjælp af en adaptor. Adaptoren har en rude af safirglas, hvorigennem detektoren observerer processen. I miljøer med store mængder støv anbefales det at anvende vor adaptor med luftrensning.

Nødstrøm

BS&B/SparkEx kontrolenheden er udstyret med et backup-batteri til nødstrøm, hvis den lokale strømforsyning svigter.

Frostsikring

I miljøer med risiko for frost og ved brug af vand som slukningsmetode anbefales det at anvende varmekabler som frostsikring. Et BS&B/SparkEx gnistslukningssystem er som standard forsynet med en kontrolenhed, som aktiverer en alarm ved strømsvigt.