Spjældslukkemetode

Hurtigt lukkende spjæld:

I nogle industrier er det af forskellige årsager ikke hensigtsmæssigt at bruge vand til at eliminere evt. tændkilder, f.eks. Olieholdige produkter Materialet reagerer agressivt i forbindelse med vand (f.eks. aluminium og magnesium) Fødevare industrien (salmonella fare)

 

I de tilfælde kan man indsætte hurtigt lukkende spjæld til at opfange evt. tændkilder, inden de kommer ind i de eksplosive/brandfarlige områder.

Det er så materialets og processens beskaffenhed, der stiller krav om yderligere foranstaltninger.

Reaktionstiden ligger normalt mellem 80-800 millisekunder afhængig af rørdimensionerne.

Hvis det ikke er nok at stoppe materialet og håndtere tændkilderne manuelt, kan evt. tændkilder elimineres med gas påvirkning, der kvæler evt. tændkilder. (se afsnittet Gas som slukkemetode)

 

Vigespjæld:

Indsatsområderne er de samme som de hurtigt lukkende spjæld, bare med den forskel, at materialet med gløder og gnister bliver kastet ud i det fri eller ledt til et sikkert område.

Fordelen er, at der er mulighed for at fortsætte produktionen uhindret, da spjældet vender tilbage til udgangspunktet, når faren er drevet over.