Standalone overvågning

 

Grundprincippet med safevents Bs&b SparkEx system er at alarmere der, hvor ulykken er forebygget. Så kan der hurtigt tages aktion herpå.

Behovet for central overvågning af processerne på fabrikken kommer typisk ved 4 eller flere centraler.

Central indsamling af data gør det muligt at opdage behov for ændring i service intervallerne og/eller forhold omkring råvarekvaliteten. Flere alarmer over en periode kan normalt tilskrives:

  • Ændring i råvaren
  • Ændret produktionsudnyttelse af den enkelte maskine
  • Manglende service

 

Opsamling af disse data er med til overgangen fra at tro til at vide.

Herved kan man fra centralt hold tage beslutninger om produktionsændringer og/eller sevice intervaller