Vandtåge 

 

En vandtåge bekæmper flammer med fint forstøvet vanddråber i stedet for store dråber som fra et sprinkleranlæg. Vandtåge har været anvendt på skibe i mange år. Dette er fordi vandtåge kan slukke en brand med langt mindre vandforbrug end et sprinkleranlæg

Indtil nu har vandtågeanlæg i Danmark kun været brugt som punktbeskyttelse af små rum. Her er forholdene sammenlignelige med dem på et skib. 

 

Vandtågeanlæg vil kunne anvendes i institutioner, plejehjem, butikker, kontorer, industri og lager mm.