Brandspjæld

 

  • Brandspjæld til industrien for luftbåret materialetransport
  • Brandspjæld forhindrer spredning af branden gennem brandsektionerende bygningsdele
  • Lukningen sker ved aktivering fra enten en røgmelder eller en termoføler (både materialeføder og ventilator skal samtidig frakobles)
  • Brandspjældet lukker ventilationskanalen af for brand og røg inden for 5-10 sekunder afhængig af ventilationskanalens størrelse
  • Brandspjæld kan monteres på begge sider af både lodrette og vandrette brandsektionerende bygningsdele
  • Der findes en specialindsats til transport af småkornet materiale, f.eks. frø og mel
  • Brandspjældet kan give signal til andre styringer og brandalarmeringsanlæg