Tromletørrere

 Anvendes ofte i levnedsmiddelindustrien eller i forskellige granuleringsprocesser. Materialet ledes gennem en indslusningsskakt til en tromlen, hvor materialet fordeles i et forudbestemt lag, hvorefter materialet tørres. det tørrede materiale ledes gennem en afgang til videre forarbejdning. Tromlen kan være forsynet med magneter der tilbageholder evt. metalfragmenter. støv og andre restprodukter fjernes via udsugningsrør til filter og evt. affaldssilo/beholder.

Tromletørreren vil blive sikret med detektorer på materiale-afgangen og på udsugningen. Detektorerne reagerer på infrarødt lys og detektoren på materiale indgangen og udsugningen vil initiere en slukkeautomatisk ved materiale afgangen, samtidig med at tørreprocessen stoppes via et automatisk driftsstoprelæ.

Overvågning, alarmering, detektering, slukning og test sker via en central styrings/kontrolenhed (DC1) 

 

Drum Magnet DFRT