Silo anlæg

 

Siloanlæg er konstrueret og dimensioneret til at kunne lagre store mængder af porøst materiale som korn og frø m.m. I forbindelse med afkast/fyldning af silo vil der ofte dannes en høj koncentration af støv. Høje koncentrationer af støv er kan i forbindelse med gnister/ild udløse en støveksplosion. For at minimere risikoen for at siloen spænges, kan denne forsynes med eksplosionsmembraner, der leder trykbælgen ud i den ønskede retning.

Under normal drift forhindres støvet i slippe ud til omgivelserne, idet siloerne er støvtætte og forsynet med et støvfilter.

 

Principskitse: