Pille presser processer

 

Pillepresser anvendes til presning af forskellige materieler, så materialet får en hensigtsmæssig størrelse i forhold til anvendelsen. Pillepresning anvendes i såvel fødevareindustrien som i landbrugs- og skovindustri.

Lidt afhængigt af råmaterialet kan processen består formaling, pelletering og nedkøling. I formalingsprocessen vil restmaterialer i form af støv blive suget ud gennem udsugningsanlægget til filtre hvor luften filtreres inden den slippes ud i atmosfæren. Restprodukter vil blive opsamlet.

Anlægget vil blive sikret med gnistdetektorer som via den centrale kontrolenhed aktiverer det automatiske slukningsanlæg og evt. standser maskiner og udsugningsanlæg.