Transportbånd

Transport bånd anvendes til transport af materialer i produktionen og til læsning/tømning. Transportbånd kan transportere produkter frit åbne eller i lukkede kabinetter. I forhold til brand og eksplosion repræsenterer selve transportbåndene ikke direkte nogen større risiko.
Transporteres der potentiel brandfarlige stoffer, kan båndene overvåges med gnistdetektorer og slukningsautomatik.
Ved en evt. brand/eksplosion er det vigtigt at transportbåndene tilsluttes et automatisk driftsstoprelæ, således at en evt. ild ikke spredes via transportbåndene.