Skruetransportører (Sneglerenderog rørsnegle). 

Anvendes til tranport af alle former for pulver, korn, granulater m.v.

Ved til- og gang af materialer kan der udvikles store mængder af støv og tilførsel af en tændkilde vil kunne medføre en eksplosion/brand. Derfor sikres skruetransporter med gnistdetektering og slukning ved enten til- eller afgang, afhængig af produktionsproccessen.