Redler system

Redler systemet til både vertikal og horisontral transportanvendes ofte til transport. Redlersystemet kan anvendes til transport af mange forskellige materialer såsom korn, frø ,granuleret materiale m.m.  

Forebyggelse gennemføres ved montering af gnistdetektorer som registrerer såfremt der kommer gnister eller ild i transportsystemet. Gnistdetektoren giver signal til det automatiske slukningssystem som slukker ilden og systemet er konstrueret så det om nødvendigt standser produktionsapparatet inden evt. ild spredes.