Materialetransport

Enhver produktion indebærer normalt en eller anden form for materiale transport. Transporten kan gennemføres vha. rør, transportbånd, elevatorer m.m. I tilfælde af brand kan materiale transporten medføre at en ild/brand spredes i virksomheden. Det er derfor vigtigt at en evt. ild/brand bekæmpes så tidligt som muligt, men også at ild/brand begrænses. Detektorer og slukkeautomatik kan forsynes med automatiske afbrydere der automatisk standser materiale-transporten og brandspjæld, der sikrer at en evt. ild ikke breder sig.