Skære-/fræseprocesser

Processen ved bearbejdning af både træ, metal og plastik m.m. kan producerer store mængde af støv. Store mængder af støv fra såvel træ, metal, plastik m.m. kan medføre opbygning af en eksplosionsfarlig koncentration. Den eksplosionsfarlige koncentration af støv, vil normalt opstå i udsugningsanlæg og filtre.

Det er derfor vigtigt at tænd-kilder i form af gnister/ild opfanges og slukkes inden de kan nå at udløse en eksplosion og/eller brand.

Gnister/ild detekteres vha. en detekter der opfanges infrarødt lys og gnister/ild kan slukkes vha.. slukkeautomatik. Herudover kan der efter behov monteres brandspjæld og evt. eksplosionsaflastnings klapper.