Høvleprocesser

Høvleprocessen kan under uheldige omstændigheder være årsag til udvikling af støveksplosion og/eller brand. Høvleprocessen kan medføre udvikling af varme og gnister som i værste tilfælde kan udløse eksplosion og/eller en brand. Fastklemt træ udvikler hurtig meget varme som kan starte en brand og fremmedlegemer (søm, skruer, hagl etc..) kan resultere i gnister som kan initiere en støveksplosion i udsugningsanlæg og filtre.

Forebyggelse udføres ved at maskinerne/udsugning monteres gnistdetekterings-udstyr, som registrerer gnister/ild. Gnistdetekteringsudstyret udløser slukningsudstyr, som slukker gnister/ild  og om nødvendigt standser maskinen.