Støv-opsamling

Støv er partikler med en diameter på mindre end 500 mikrometer og støvet er et restprodukt fra produktionen. For at udgå at støvet udledes til omgivelserne opfanges støvpartiklerne af filtre. Koncentrationen af støv i filtre, opsamlings og opbevaringsfaciliter vil derfor være meget høj.

En høj koncentration af støv er meget eksplosionsfarlig og en enkelt gnist vil derfor kunne starte en eksplosion. For at forhindre en eksplosion er det vigtigt at man gennemfører forskellige tiltag:

Forebyggelse:
Med henblik på at forhindre gnister i at antænd koncentrationen af støv, bør der installeres gnistdetektion, der registrerer evt. gnister inden de når frem til den eksplosionsfarlige støvkoncentrationen. Dernæst skal der installere udstyr der kan udføre gnistslukning.

Begrænsning:
Skulle en eksplosion indtræffe er det vigtigt at skaden begrænses mest muligt. En eksplosion udløser en trykbølge og en varmeudvikling. For at begrænse skaderne er det derfor vigtigt at trykbølgen forårsager mindst mulig skade på opgivelserne. Dette kan gøres enten ved eksplosionsundertrykkelse eller ved bortlede at trykbølgen ved eksplosionsaflastning