Mølle-processer

Processen i forbindelse med knusning og formaling af materialer udvikler ofte store mængde af støv. Store koncentrationer af støv kan udvikle sig til en eksplosion i forbindelse med gnister/ild. En eksplosion udvikler tryk og varme. Trykbølgen og evt. fragmenter fra anlægget kan få fatale konsekvenser på personer i nærheden af eksplosionsstedet og varmeudviklingen kan forårsage brand i bygninger og produktionsanlæg. 

For at forebygge en evt. brand/eksplosion er der vigtigt at gnister/ild slukkes før de kan forårsage en eksplosion/brand. Ved Mølleprocesser kan forebyggelsen bestå i montering af gnistdetektering på/i selve møllen og det tilhørende transportanlæg. Gnistdetektering suppleres med et gnistslukninganlæg.