Filteranlæg

Filteranlæg har til formål at filtrere og tilbageholde støvpartikler. Støvpartikler er partikler med en diameter på mindre end 500 mikrometer. Normalt forekommende filtre:

  • Patronfiltre
  • cyklonfiltre
  • slusefiltre

Mindre mængder af tilbageholdte støvpartikler opsamles direkte i skuffer under filtrer, medens større mængder af støv opsamles i siloer, specielt indrettede bygninger eller containere.

Risiko for eksplosion og brand opstår, når stor koncentration af støv i et lukket rum udsættes for ild i form af gnister eller åben ild. En eksplosion i et lukket rum, vil kunne medføre betydelig skade af både personer, bygninger og produktionsapparat

Forebyggelse af eksplosion/brand sker ved indbygning af gnistdetektering og gnistslukning i transportvejene for støv, ligesom skaderne ved en evt. eksplosion kan minimeres ved montering af eksplosions klapper, der leder trykket væk fra de mest kritiske områder.