Befugtning

Bruges til at nedbringe støvmængden og derved reducere risikoen for en eksplosion.

Ring og hør nærmere herom.