Forebyggelse

Forebyggelse af brand og eksplosion gennem en tidlig og sikker detektering af gnister og andre tændkilder.

Gnistslukning
IR Kameraer
Aspirationsanlæg
Brandfugning/isolering
Befugtning

Bekæmpelse

Bekæmpelse af brand og eksplosion sikrer personalet og produktionsanlægget.

Eksplosionsaflastning
Eksplosionsundertrykkelse
Vandtåge BB

Forebyggelse 

EU har fremført ATEX-direktivet - et direktiv der beskriver minimumforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære. Arbejdsgiveren skal være i besiddelse af en vurdering af de risici for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed der findes på arbejdsstedet. Arbejdsgiveren skal udarbejde et eksplosionssikringsdokument eller en række dokumenter som opfylder direktivets minimumsforskrifter. På baggrund af eksplosionssikringsdokumentet udføres de nødvendige installationer.

Safevent er din partner i forebyggelsen af eksplosion og brand, der imødekommer ATEX-direktivet og forsikringsmæssige krav.

Nederst ses nogle af de komponenter, der anvendes i forbindelse med forebyggelse.

Referencer

  • 0-dong-energy.jpg
  • 1-schur-pack.jpg
  • 2-spaencom.jpg
  • 3-spekva.jpg
  • 4-langezall.jpg
  • 5-hmk-bilcon.jpg
  • 6-delfi-cocoa.jpg