Forebyggelse

Forebyggelse af brand og eksplosion gennem en tidlig og sikker detektering af gnister og andre tændkilder.

Gnistslukning
IR Kameraer
Aspirationsanlæg
Brandfugning/isolering
Befugtning

Bekæmpelse

Bekæmpelse af brand og eksplosion sikrer personalet og produktionsanlægget.

Eksplosionsaflastning
Eksplosionsundertrykkelse
Vandtåge BB

 IR Kameraer

Fuldautomatisk termisk overvågning i døgndrift.

Din sikkerhed for at opdage en brand i opløbet før den udvikler sig til en katastrofe.

Anvendelsesformål:

 • Affaldsdeponier
 • Brændselsdepoter
 • Større el-anlæg
 • Korn- og foderstoflagre
 • Kritiske industriprocesser
 • Automatisk bygningsmosaik (bilmonteret)

Funktioner i Basic version:

ThermalMonitor systemet programmeres via et simpelt opsætningsprogram af en installatør eller bruger til at overvåge op til 50 scener/positioner. De termiske billeder danner en mosaik af arealet.

Når opsætningen er gennemført, overvåger systemet automatisk de definerede arealer og giver alarm, hvis de indstillede grænseværdier overskrides. Der kan i systemet opsættes 2 alarmniveauer.

Alarmer kan overføres via GSM, relæudgange eller en FTP server.

Funktioner i Advanced versionen

I advanced versionen af ThermalMonitor er der følgende ekstra funktioner:

 • Afmaskning af arealer, hvor der ikke skal overvåges
 • Automatisk tilpasning i forhold til omgivelsestemoperaturen
 • Alarmering ved hjælp af en trendanalyse
 • Individuelle alarmindstillinger pr. scene

Systemet består af:

 • FLIR A320termisk kamera
 • Termostateret kamerahus med germanium vindue
 • Pan/tilt system
 • PS med interfaces
 • ThermalMonitor software
 • Optioner
  • digital I/O
  • GSM modem
  • Save alarm on FTP server

 

 

 

 

Referencer

 • 0-dong-energy.jpg
 • 1-schur-pack.jpg
 • 2-spaencom.jpg
 • 3-spekva.jpg
 • 4-langezall.jpg
 • 5-hmk-bilcon.jpg
 • 6-delfi-cocoa.jpg