TRÆINDUSTRIEN

Generelt
I træindustrien udføres der mange processer, der potentielt indebærer en risiko for at udvikle en brand eller en eksplosion. I forbindelse med fræsning udvikles der støv og dampe/gasser. Hvad der udvikles er afhængigt af de materialer der bearbejdes. Ved massivt træ udvikles der støv og spåner, mens der ved fræsning af plader også kan udvikles formaldehyd- og ammoniakdampe, som stammer fra de limstoffer der er anvendt. Der er derfor lovmæssige krav, om at virksomhederne sikrer deres medarbejdere, produktionsanlæg og bygninger mod brand/eksplosion i henhold til bl.a. ATEX-direktivet. Direktivet er gældende for såvel ny som eksisterende anlæg.

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold
De lovmæssige krav er beskrevet i:

 • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
 • Bygningsreglementet

Udeladelse af at gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse at de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Processer
Sikring skal gennemføres som en række forebyggende og begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af en brand/eksplosion.  

Til forebyggelse af brand og eksplosion anvendes gnistdetektering og slukning. Gnistdetektering og slukning anvendes på nedennævnte maskiner, anlæg m.m.: 

 •  Siloer
 •  Filteranlæg
 •  Flishuggere
 •  Tørrerier
 •  Møller
 • Pillepressere
 • Kehlermaskiner
 • Bore-/fræsemaskiner
 • CNC-maskiner
 • Høvle
 • Bredbåndspudsere

Principskitse: