Recycling

Recycling
Recycling af materialer består ofte af en kæde af processer, hvor materiale sorteres, findeles, smeltes, transporteres og opbevares. Flere af de processor kan indebære en risiko for udvikling af brand eller eksplosion.

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold
De lovmæssige krav er beskrevet i:

  • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
  • Bygningsreglementet

Udeladelse af at gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse at de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Processer
Sikring skal gennemføres som en række forebyggende og begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af en brand/eksplosion.

Nedenfor er der link til eksempler på, hvorledes en række typiske produktionsanlæg/maskiner i recycling metalindustrien kan sikres mod brand/eksplosion:

-Schredder

- sorteringsanlæg

-transportbånd/kanaler

- siloer 

Eksempel på sikring af schredder-anlæg

 

                            Detektion                                                                      Slukning