Korn- og foderstoffer

Generelt
Håndtering af korn- og foderstoffer består ofte af en kæde af processer, hvor materiale sorteres, tørres, males, transporteres, blandes,og pakkes m.m. De organiske materialer er brændbare, ligesom mange af bearbejdningsprocesserne medfører opbygning af eksplosionsfarlige koncentrationer af støv. Flere af  processener kan indebære en risiko for udvikling af brand eller eksplosion i møller, udsugningsanlæg, filtre, blandeanlæg, transportører og siloer.

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold
De lovmæssige krav er beskrevet i:

 • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
 • Bygningsreglementet

Udeladelse af at gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse at de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Processer
Sikring skal gennemføres som en række forebyggende og begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af en brand/eksplosion.

 

 • Udsugning
  Udsugninger forsynes med gnistdetektorer og slukkeautomatik(ker) med vand. Ved gnister/ild i udsugningsrørerne aktiveres slukkeaumatikken via en central styrreenhed (Gnistdetekteringscentral DC1).
   
 • Filtre
  Filtre kan udstyres med eksplosionsaflastningsklapper, der leder lufttrykket i den ønskede retning i tilfælde af eksplosion.

 • Transportbånd/blandeanlæg
  Transportbånd kan forsynes med gnistdetektorer eller flammedetektorer der sikrer at transporten standses såfremt der konstateres ild i transportøren. Slukning på transportbånd og i kanaler kan gennemføres med vand eller vandtågeanlæg.