Fjernvarmevarmeværker 

Generelt
I fjernvarmeværker er der mange processer, der kan indebære en risiko for at udvikle en brand eller eksplosion. En tilbagebrænding fra brandkammeret op gennem opriveren/indføderen kan medføre antændelse af halm eller flis og der er stor risiko for spredning af ilden til oplageret halm eller flis(Støv, smuld, tørt materiale).

Derudover er der en potentiel fare i forbindelse med oplagring af halm og flis. Potentielle tændkilder kan  være alt fra overgang i installationer, maskiner, vildfarende raketter, rygning m.m. Der kan ikke ses bort fra en mindre risiko for selvantændelse.

 Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold
De lovmæssige krav er beskrevet i:

  • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
  • DBI retningslinie 232 af Juni 2016
  • Bygningsreglementet

En udeladelse af at gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse at de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Processer
Sikring skal gennemføres som en række forebyggende og begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af en brand/eksplosion.

Sikring af halm og flislager kan med fordel ske ved montering af et aspirationsanlæg (røgdetektering) i lageret. Anlægget vil kunne give et tidligt varsel såfremt der udvikles røg i lageret. Krav til installering af røgdetektion m.m. fremgår DBI retningslinjer. 

Sikring mod tilbagebrænding kan ved montering af gnistdetektorer i opriver/fødekanal, samt ved montering af slukkeautomatik (vand) over opriveren/fødekanalen.