Levnedsmiddelindustrien

Generelt
Fremstilling af fødevarer består af en kæde af processer, hvor råvarer og evt. tilsætningsstoffer tilvirkes. Fremstillingsprocesserne kan ske ved kogning/stegning, bagning, smeltning m.m. Nogle fremstillingsprocesserne kan medføre opbygning af eksplosionsfarlige koncentrationer af støv/dampe og flere af  processerne har derfor en potentiel risiko for udvikling af eksplosion og/eller brand i udsugningsanlæg og filtre m.m.

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold
De lovmæssige krav er beskrevet i:

  • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
  • Bygningsreglementet

En udeladelse af at gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse at de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Processer
Sikring skal gennemføres som en række forebyggende og begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af en brand/eksplosion.

Typiske produktionsanlæg/maskiner i fødevarebranchen kan sikres mod brand/eksplosion:

  • Udsugningsanlæg
  • Frituresteger